Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.doubleshot.cz mezi společností doubleshot s.r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení

Prodávající

Česká pražírna výběrové kávy doubleshot s.r.o., IČ 29105170, se sídlem Těně 15, 338 45 Strašice, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 25039, zabývající se prodejem pražené kávy a přístrojů na přípravu kávy.

doubleshot s.r.o. je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

email: info@doubleshot.cz (na vaše dotazy odpovíme během 24 hodin)
tel.: +420 314 004 550 (Jsme vám k dispozici vždy v pracovní dny od 8:00-16:00. Cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů. )
Skype: doubleshot_cz

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Zpět nahoru

II. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, příp. anglickém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

Zpět nahoru

III. Systém objednávání

Jak lze objednávat

Objednávat zboží může kupující prostřednictvím elektronické objednávky na www.doubleshot.cz (dále jen „eshop“). Objednávat pomocí elektronické objednávky je možné 24h denně.

Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, poštovného a daní z přidané hodnoty. Konečná cena je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Platnost aktuálních cen je uvedena na stránkách eshopu.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vytvoření účtu

Pro provedení elektronické objednávky na eshopu si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. Možnost vytvořit si na eshopu účet doporučujeme, jelikož po přihlášení může žadatel sledovat stav aktuální objednávky a zároveň bude mít k dispozici přehled veškerých předešlých objednávek včetně jejich dokladů. V případě, že kupující nebude mít vytvořen účet na eshopu, může pokračovat v nákupu jako host.

Expedice

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení plné kupní ceny.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí,
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

 • emailem na adresu info@doubleshot.cz nebo
 • telefonicky na čísle +420 314 004 550.

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu VI. Odstoupení od smlouvy.

Sledování objednávky

Aktuální stav objednávky mohou sledovat kupující, kteří si na eshopu vytvořili vlastní účet. Po přihlášení, tj. vyplnění správného emailu a hesla, si mohou zkontrolovat nejen stav poslední objednávky, ale v sekci Moje objednávky si pak mohou prohlédnout všechny své předchozí objednávky. Odkaz na Stav objednávky je umístěn i na hlavní stránce eshopu v levém dolním rohu, po kliknutí bude kupující opět vyzván k zadání emailu a hesla.

Kupující, kteří provedli objednávku jako host nebo telefonicky, budou o změně stavů objednávky informováni zprávami zasílanými na email, který uvedli při tvorbě objednávky. Informující email o změně stavu objednávky automaticky obdrží i kupující, kteří mají vytvořen vlastní účet.

Zpět nahoru

IV. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu. Platba je splatná do 14 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálem daňového dokladu po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

 1. osobní odběr
 2. doručení Českou poštou – Balík Do ruky
 3. doručení Českou poštou – Balík Do ruky s dobírkou
 4. doručení přepravní službou PPL – Normální balík
 5. doručení přepravní službou PPL - Balík s dobírkou (možnost platby hotově nebo kreditní kartou při převzetí)
 6. doručení přepravní službou PPL na Slovensko
 7. doručení přepravní službou PPL na Slovensko s dobírkou
 8. doručení přepravní službou DHL Německo
 9. doručení přepravní službou DHL - EU

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

1. Osobní odběr

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné.

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě na adrese: Dehtáry 37, Zeleneč v Čechách, 250 91. (mapa)

Prosíme o striktní dodržení otevírací doby: PO - PÁ: 8:00 - 16:00. Vždy doporučujeme nejdříve kontaktovat pražírnu telefonicky (+420 314 004 550).

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti, platby prostřednictvím služby PayPal nebo úhrady platební kartou. V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

2. Doručení prostřednictvím České pošty – Balík Do ruky (dále „přepravce“):

Zboží bude doručeno kupujícímu na doručovací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 24 hod (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Aktuální platný ceník poštovného – Balík Do ruky ČP
Hmotnost doCena v Kč
30 kg103

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

3. Doručení prostřednictvím České pošty – Balík Do ruky s dobírkou

Způsob dodání je shodný jako v případě Balíku Do ruky uvedeného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Aktuální platný ceník poštovného – Balík Do ruky s dobírkou ČP
Hmotnost doCena v Kč
30 kg133

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

4. Doručení společností PPL – Normální balík:

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 24 hod (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Při zvolení tohoto způsobu doručení je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje prodávající poštovné ve stejné výši.

Aktuální platný ceník přepravného – PPL Normální balík
Hmotnost doCena v KčHmotnost doCena v Kč
Jedno balení kávy 350 g4830 kg72

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

5. Doručení společností PPL – Normální balík s dobírkou:

Způsob dodání je shodný jako v případě Normálního balíku společnosti PPL popsaného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo nově i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Aktuální platný ceník přepravného – Normální balík s dobírkou PPL
Hmotnost doCena v KčHmotnost doCena v Kč
Jedno balení kávy 350 g7830 kg102

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

6. Doručení společností PPL Slovensko – Normální balík:

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 1-2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Aktuální platný ceník přepravného – Normální balík PPL Slovensko
Hmotnost doCena v KčHmotnost doCena v Kč
10 kg15030 kg275

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

7. Doručení společností PPL Slovensko – Normální balík s dobírkou:

Způsob dodání je shodný jako v případě Normálního balíku společnosti PPL popsaného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo nově i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Aktuální platný ceník přepravného – Normální balík s dobírkou PPL Slovensko
Hmotnost doCena v KčHmotnost doCena v Kč
10 kg19030 kg315

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

8. Doručení společností DHL Německo:

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 2-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Aktuální platný ceník přepravného – DHL Německo
Hmotnost doCena v KčHmotnost doCena v Kč
1 kg2663 kg308
30 kg393

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

9. Doručení společností DHL země EU:

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 3-14 pracovních dnů (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Aktuální platný ceník přepravného – DHL EU. Přesné ceny pro danou zemi se zobrazí v pokladně při výběru dodací adresy.
Hmotnost doCena v KčHmotnost doCena v Kč
1 kg472 - 8713 kg611 - 1161
30 kg683 - 1306

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Sledování zásilky

V případě, že si kupující zvolí způsob přepravy prostřednictvím společností Česká pošta nebo PPL, může kdykoliv po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží, sledovat zásilku online pomocí systému Track and Trace. Email a SMS zpráva (pouze u služby PPL), které kupujícího informují o odeslání zboží, obsahují číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat. V případě České pošty je služba umístěna na stránkách pod tímto odkazem, v případě společnosti PPL si může kupující ověřit aktuální pozici zásilky zde. Sledování zásilky je také možné přímo ze zákaznického účtu.

Upozornění

Všechny ceny přepravného jsou smluvní, vždy jsou uvedeny aktuální platné ceny. Ceník dopravy platný od 1. 1. 2015. Změna cen vyhrazena.

Pokud si objednáte zboží v hodnotě 2.000,- (bez DPH) a více, poštovné v rámci ČR neúčtujeme.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

Zpět nahoru

V. Platební podmínky

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru
 2. platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího: 107-7525430267/0100 - Komerční Banka a.s.)
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, nově je také možnost platit kreditní kartou u přepravce PPL)
 4. prostřednictvím služby PayPal
 5. platební kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro) přes platební bránu GP Webpay
1. Platba v hotovosti

Tento způsob úhrady je podmíněn zvolením způsobu doručení formou osobního odběru. Údaje o tom, kdy a kde je možné si zboží vyzvednout jsou uvedeny v části IV. Dodací podmínky.

2. Platba bankovním převodem

Kupujícímu bude při zvolení této metody odeslána na jeho uvedený email elektronická faktura, na jejímž základě provede kupující bezhotovostní úhradu. Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno až po připsání celkové fakturované částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Číslo účtu, na který zasílá kupující úhradu: 107-7525430267/0100 vedený Komerční Bankou a.s., pobočka Freyova ulice, Praha 9 - Vysočany.

3. Dobírka

Dobírkou hradí kupující celkovou částku v případě, že zvolil jako způsob doručení Obchodní balík ČP s dobírkou nebo Normální balík PPL s dobírkou. Kupující hradí v tomto případě zboží hotově nebo kreditní kartou (PPL) při přijetí zboží přímo u přepravce.

4. PayPal

PayPal je on-line platební služba vlastněná populárním internetovým aukčním serverem e-Bay.com. Tato služba umožňuje bezpečně platit za zakoupené produkty na internetových obchodech pomocí zákaznického účtu PayPal nebo kreditními kartami Visa, MasterCard a AmericanExpress.

Pokud vlastníte účet u společnosti PayPal, je platba velmi rychlá a bezproblémová. Po odeslání objednávky našem obchodě jste automaticky přesměrováni na přihlašovací obrazovku PayPalu. Po zalogování se do svého účtu zkontrolujte celkovou částku objednávky a adresu dodání. Poté objednávku zaplaťte. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

Pokud nevlastníte účet u společnosti PayPal, ale preferujete její platební bránu před 3D Secure České spořitelny, stačí když kliknete na hlavní stránce na odkaz "Zaplatit platební kartou" a pokračujete podle instrukcí. Při platbě kartou je vyžadován třímístný CSV kód na zadní straně platební karty a datum platnosti. Peníze jsou na náš účet opět připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

5. Platba platební kartou

Pro platbu debetní nebo kreditní kartou využíváme propojení se zabezpečenou platební bránou GP Webpay

Po objednání zboží v našem obchodě a volbě platby platební kartou jste automaticky přesměrováni na zabezpečenou bránu GP Webpay. Zde vyplníte všechny potřebné informace (číslo karty, CSV, expiraci karty) a platbu odešlete. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a bance sdělí pouze výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

Platební brána GP Webpay přijímá následující karty: Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro

Důležité: během celé platební transakce se nalézáte na zabezpečených stránkách společnosti Global Payments Europe s.r.o.. Firma doubleshot s.r.o. nemá v žádném případě přístup k číslům platebních karet. Více o bezpečnosti nákupu v obchodě doubleshot.cz v sekci Bezpečnost a ochrana informací.

Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
 • na vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
 • vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nás neprodleně kontaktujte.

Přehled vzájemných závislostí mezi způsobem doručení a úhradou
Úhrada/Doprava Osobní odběr Obchodní balík ČP Obchodní balík ČP s dobírkou Normální balík PPL Normální balík PPL s dobírkou
Hotovost na místě
Převodem na účet
Dobírka
PayPal
Platební karta

Zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nebo odesláno až po obdržení potvrzení o přijetí úhrady na účet prodávajícího.

Zpět nahoru

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 Občanského zák. č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží doručit prodávajícímu osobně na adresu: Dehtáry 37, Zeleneč v Čechách, 250 91 nebo poštou na adresu: doubleshot s.r.o., Těně 15, Strašice, 338 45. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
 • Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku nahradit v hotovosti. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.

Zpět nahoru

VII. Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje společnost doubleshot s.r.o. ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

Jak postupovat při reklamaci
 • Jestliže se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom emailem (info@doubleshot.cz), telefonicky (+420 314 004 550) nebo písemně (doubleshot s.r.o., Dehtáry 37, Zeleneč v Čechách, 250 91).
 • Přesvědčte se, že zboží je stále v zákonné záruční době, tj. neuplynula lhůta 24 měsíců od převzetí zboží, v případě pražené kávy neuběhla doba trvanlivosti vyznačená na obalu.
 • Reklamované zboží nám buď můžete vrátit osobně na adrese: Dehtáry 37, Zeleneč v Čechách, 250 91, nebo zaslat poštou na adresu: doubleshot s.r.o., Dehtáry 37, Zeleneč v Čechách, 250 91. Upozornění – zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu.
 • Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží je vráceno kompletní, v původním stavu.
  • Zboží není záměrně poškozeno.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
  • běžným používáním výrobku,
  • nesprávným používáním výrobku,
  • nesprávným skladováním,
  • vlivem přírodních živlů či vyšší moci.
Lhůta na vyřízení reklamace

Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že dojde k rozporu s kupní smlouvou, postupujte stejně jako v případě reklamace.

Jak budeme postupovat
 • Vámi reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu.
 • Dle povahy vady, zboží vyměníme nebo opravíme.
 • Nebudete-li mít zájem o výměnu nebo opravu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.
 • V případě vyplacení částky za reklamované zboží vám bude nejprve zaslán dobropis k podpisu s žádostí o zaslání/doručení zpět. Jakmile obdržíme vámi podepsaný dobropis, vyplatíme vám částku za vrácené zboží na vámi uvedený bankovní účet.
Zpět nahoru

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající se dále zavazuje k používání veškerých možných opatření, které zabrání zneužití osobních dát třetí stranou. Sekce "Nákupní košík", "Účet" a "Proces objednání" jsou chráněny 128 bitových SSL certifikátem vydaným certifikační autoritou Rapid SSL.

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Zpět nahoru

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s Občanským zák. č.40/1964 Sb, Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zpět nahoru